Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2018

Μοναχικές αυλές

Εικόνα
Ταπαιδιάστέκοντανστοπλάιτουδρόμουμετοέναπόδιακουμπισμένοστοπεζοδρόμιοκαιτ’άλλοπάνωστοπετάλι. Συζητούσανμεόλοτοπάθοςπουείχανταέντεκατουςχρόνια. Καβγάδεςσχολικοί, διαφωνίεςκαι